Är döden viktig?

Witold Gombrowicz:

Döden blir allt mindre viktig för mig – både människornas och djurens död. Jag har allt svårare att förstå personer för vilka det hårdaste straffet är förlusten av liv. Jag förstår inte en hämnd som finner glädje i ett plötsligt nackskott – som om nacken ifråga kände någonting. Jag har blivit nästan alldeles likgiltig för döden (nu talar jag inte om min egen).”

Jag håller med om att döden blir allt mindre viktig för mig; men jag skulle vända på den sista meningen i citatet. Dvs. jag har blivit nästan alldeles likgiltig för min egen död men reagerar negativt på tanken att vissa andra kommer att dö. Jag tänker närmare bestämt på de personer jag tycker om samt på unga och vackra människor (även sådana jag inte känner).