Kristdemokratisk hybris

Kristdemokraterna har 24 mandat i riksdagen, vilket utgör sju procent av samtliga 349 mandat. De har vidare tre statsrådsposter av totalt 22, vilket motsvarar 14 procent. Trots denna svaga minoritetsställning har kd fått för sig att det har något slags vetorätt i frågan om könsneutrala äktenskap. Att 93 procent av riksdagens ledamöter och 86 procent av regeringens ledamöter tillhör partier som stöder en reform på området tycks inte alls bekymra kd: reformen ska stoppas till varje pris.

Jag hoppas och tror att i första hand regeringen i övrigt inte kommer att låta sig påverkas av denna hybris och märkligt höga svansföring. Om den trots allt gör det får riksdagen köra över regeringen, såsom skedde i omröstningen om registrerat partnerskap. Vore kd det minsta ödmjuka och demokratiskt sinnade skulle de (låt vara motvilligt) acceptera den stora majoritetens syn i frågan utan att kverulera.

Det finns dock sansade och kloka kristdemokrater. Och moderaterna är ju numera också glädjande nog det.