Hatbrott – inte allvarligare än andra brott

I Sverige och i många andra länder anses en brottslig handling särskilt allvarlig och har ett högre straffvärde om den har motiverats av vissa typer av hat. Visst är hatbrott hemska – som ett färskt exempel och ännu ett färskt exempel från Stockholm klargör.

Men jag avvisar icke desto mindre synen att hatbrott ska bestraffas hårdare än motsvarande handlingar utan inslag av ”hat” – och jag gör det med större kraft än tidigare efter att ha läst Andrew Sullivans essä ”What’s So Bad About Hate?” i New York Times.

andrewsullivan.jpg

Han klargör bl.a. att vi ofta har en snäv och begränsad förståelse av fenomenet hat:

Hate, like much of human feeling, is not rational, but it usually has its reasons. And it cannot be understood, let alone condemned, without knowing them. Similarly, the hate that comes from knowledge is always different from the hate that comes from ignorance. It is one of the most foolish cliches of our time that prejudice is always rooted in ignorance, and can usually be overcome by familiarity with the objects of our loathing.”

Att försöka använda hatbegreppet för att kategorisera brott som mer eller mindre allvarliga blir svårt eller omöjligt och i vilket fall moraliskt tvivelaktigt:

The truth is, the distinction between a crime filled with personal hate and a crime filled with group hate is an essentially arbitrary one. It tells us nothing interesting about the psychological contours of the specific actor or his specific victim. It is a function primarily of politics, of special interest groups carving out particular protections for themselves, rather than a serious response to a serious criminal concern. In such an endeavor, hate-crime-law advocates cram an entire world of human motivations into an immutable, tiny box called hate, and hope to have solved a problem. But nothing has been solved; and some harm may even have been done.”

Det viktiga är att ha en stark rättsstat som beivrar brott, helt oavsett om ett visst slags hat finns med i bilden eller ej.