Passion

Pet Shop Boys har en låt, Paninaro, i vilken följande text, som jag identifierar mig med, ingår:

I don’t like much, really, do I?
But what I do like, I love passionately.

Se originalvideon:

Och versionen från 1995:

Jesus som politiker?

Enligt Venezuelas president var Jesus socialist. George Bush tycks snarare anse att Jesus var ärkekonservativ. Båda dessa tolkningar talar för att man ska strunta i Jesus.

Reinfeldt bör lära av Thatcher

Moderaterna fortsätter att gå ner i opinionsmätningarna. En förklaring tror jag är Fredrik Reinfeldts svaga ledarstil, som gör att regeringen uppfattas som icke statsmannamässig. Han har en del att lära av Margaret Thatcher.

Dels är det viktigt att hålla stora tal med fyndiga, slagkraftiga och tuffa formuleringar:

Dels är det viktigt att ha självförtroende, att tro på det man gör, att tala med passion, att ta kommandot och att inte låta sig hunsas av journalister och andra.

Med denna inspiration i bagaget tror jag att Reinfeldt kan komma igen och bli poppis.

Åslund om Ryssland

Vill man förstå vad som händer i Ryssland, såväl ekonomiskt som politiskt, bör man läsa vad Anders Åslund har att säga om saken.

Paglia om skönhet

paglia180x270.jpg

Den underbara, den insiktsfulla, den politiskt inkorrekta Camille Paglia:

Early on, I was in love with beauty. I don’t feel less because I’m in the presence of a beautiful person. I don’t go, ”Oh, I’ll never be that beautiful!” What a ridiculous attitude to take – the Naomi Wolf attitude. When men look at sports, when they look at football, they don’t go, ”Oh, I’ll never be that fast, I’ll never be that strong!” When people look at Michelangelo’s David, do they commit suicide? No. See what I mean? When you see a strong person, a fast person, you go, ”Wow! That is fabulous.” When you see a beautiful person: ”How beautiful.” … We should not have to apologize for reveling in beauty. Beauty is an eternal human value.

Byte av tidning

Efter många års prenumeration har jag sagt upp Dagens Nyheter. Skälen är i huvudsak tre.

  1. Kultursidans vänsterpropaganda. Två lågvattenmärken på senare tid uppmärksammas här och här. (Läs förresten Tyler Cowens recension av Naomi Kleins bok.)
  2. Lördagskryssets försämring.
  3. Den pappersmängd som måste bäras ut till soprummet.

Istället har jag börjat prenumerera på en annan tidning. Much to be preferred!

Alkoholskatters kostnader

Juan Non-Volokh framför en viktig poäng om alkoholskatter:

Yet Kleiman seems to ignore the substantial benefits of moderate alcohol consumption (see also here, here, and here). Insofar as taxation would reduce drinking by non-problem drinkers, it will also reduce the sizable benefits that many of these drinkers would receive from alcohol. While Kleiman asserts the external costs of alcohol consumption are significant, this figure is meaningless unless he also includes the benefits of alcohol consumption. The typical drink not only has external costs of zero – as Kleiman admits – it probably also has net benefits that are greater than zero.

Varje år publicerar DN Debatt nykterhetsaposteln Anders Johnssons kalkyl över alkoholens kostnader. En skandal varje gång, eftersom han inte beaktar alkoholens intäkter (i vid mening). Se även min lilla text ”The Cardinal Error of Paternalism” på detta tema samt Henrik Jordahls analys av förslaget att införa en fettskatt.